Covid-19

Les nostres cases són segures contra bactèries i virus, inclòs el Covid-19.

 

Exclusivitat d’espais

Cada una de les nostres cases es lloga de forma íntegra i exclusiva i no es comparteix cap espai amb altres clients.

 

 Protocol d’higiene i desinfecció

Per la higiene i desinfecció de cada casa de qualsevol virus i/o bactèria (inclòs el Covid-19),  seguim estrictament el següent protocol que garanteix la salubritat dels espais i la seguretat tant dels nostres clients com la del nostre equip:

  • Ventilació dels espais interiors després del check out dels clients.
  • Neteja i desinfecció de totes les superfícies interiors i exteriors amb hipoclorit de sodi.
  • Polvorització de les superfícies i de l'ambient amb Oxicuat (oxigen actiu).
  • Tot el material tèxtil és de cotó egipci de primera qualitat que permet ser rentat a altes temperatures. Aquests estan rentats a 60ºC (llençols, tovalloles, etc).
  • El procés d’higienització de l’aigua de cada piscina es fa seguint el protocol exigible per les diferents tipologies de piscina que tenim (electròlisi salina o hipoclorit sòdic).
  • Cada casa disposa d’un dispensador de gel higienitzant.