Availability

MAS DE L'OM
Maximum capacity 14 people

LA CASANOVA
Maximum capacity 8 people

EL MOLÍ DE CAL NIN: LA PAHISSA
Maximum capacity 10 people

EL MOLÍ DE CAL NIN: CAN SISCO
Maximum capacity 10 people

EL MOLÍ DE CAL NIN: EL MOLÍ
Maximum capacity 10 people